Tikslai ir uždaviniai

Asociacijos tikslai ir uždaviniai :

  1. Rezultatyviai prisidėti prie LR Vyriausybės programos įgyvendinimo (tvari vandentvarka, klimato kaitos pokyčiai, švarus miestas, visuomenės švietimas);
  2. Aktyviai dalyvauti, įgyvendinant vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelį;
  3. Suformuoti ir pateikti narėms aktualius pasiūlymus, keičiant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, Atliekų įstatymą, inicijuoti kitų su veikla susijusių įstatymų pakeitimus;
  4. Efektyviai, su didžiausia grąža, panaudoti Aplinkos ministerijos iš ES ir šalies struktūrinių fondų skiriamą finansavimą;
  5. Inicijuoti esminius pokyčius reguliavime: tvarkų, nuostatų pakeitimus, kurios apsunkina vandentvarkos įmonių veiklą, nekuria pridėtinės vertės, bet stabdo progresą;
  6. Įgyvendinant bendrus projektus r prisidėti prie regionams keliamų tikslų įgyvendinimo pilietiškos aplinkosaugos kūrimo, bendruomenės švietimo atsakingo vartojimo, taršos mažinimo ir kt. srityse.

Asociacijos tikslai 2022 m.

Asociacijos strateginis planas 2023-2024 metams.