• 2023-05-18

Didžiausias šalies vandentvarkos įmones vienijančiai Atsakingos vandentvarkos asociacijai „Vandens jėga“ vadovauti pradėjo Egidijus Anulis, iki tol buvęs asociacijos valdybos nariu. Jis pakeitė iš asociacijos vadovo pareigų pasitraukusį Marių Švaikauską.

Naujasis asociacijos „Vandens jėga“ vadovas yra įgijęs teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete, savo profesinę patirtį sukaupė dirbdamas UAB „Vilniaus vandenys“, advokatų profesinėje bendrijoje, LR aplinkos ministerijoje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje.

„Vandentvarkos sektoriuje – pokyčių metas, asociacija nori padėti juos įgyvendinti. Vandentvarkos įmonės susiduria su daugybe iššūkių, tokių kaip vandens kokybės reikalavimų užtikrinimas, į eksploatuojamus tinklus patenkančių teršalų išvalymas, energijos kainų šuoliai, kurie išbalansuoja sąnaudas, o taip pat kibernetinio saugumo, verslo atsparumo rizikos ir kt. Norint suvaldyti minėtus veiksnius, užtikrinti sėkmingą veiklos tęstinumą ir garantuoti teikiamų paslaugų kokybę, būtina modernizuoti vandentvarkos sektorių – neužtenka pakeisti tik kelis dešimtmečius skaičiuojančius vamzdynus, turime ieškoti inovatyvių, tvarių priemonių transformuojant pakankamai inertišką sektorių. Tai gali būti ultragarsiniai apskaitos prietaisai, skaitmenizuotas tinklas ir duomenų valdymas, kitos priemonės. Be to, turime jau dabar aktyviai galvoti ir kalbėti apie energetinį neutralumą, kaip bus atnaujinta ir po kelerių metų įgyvendinama Miesto nuotekų valymo direktyva, kuri šiuo metu svarstoma Europos Parlamento komitetuose: kaip bus nustatomi nauji teršalai ir kokios bus jų normos, kaip bus valomi pavojingi ir ilgaamžiai mikroteršalai, kuriuos išleidžia farmacijos ir kosmetikos pramonė, ir kurių koncentracija kol kas nėra žinoma ir ištirta. Norime taikyti ir laikytis daug aukštesnių aplinkosauginių reikalavimų negu numatyta, todėl turime veikti drauge“, – sako E. Anulis.

Asociacija ketina aktyviai dalyvauti įgyvendinant vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelį – formuoti ir teikti pasiūlymus poįstatyminių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teisės aktų rengimui, inicijuoti pokyčius vandentvarkos sektoriaus veiklos reguliavime. O taip pat pradėti aktyvų bendradarbiavimą su tarptautinėmis vandentvarkininkus vienijančiomis organizacijomis, vykdyti švietėjišką ir edukacinę veiklą.

Atsakingos vandentvarkos asociaciją „Vandens jėga“ įsteigė trijų didžiausių šalies miestų vandentvarkos įmonės – „Vilniaus vandenys“, „Kauno vandenys“ ir „Klaipėdos vanduo“. Šios bendrovės aptarnauja daugiau nei 1 mln. 103 tūkst. gyventojų t. y. beveik 49 proc. visų gaunančių centralizuotas vandens tiekimo, nuotekų valymo paslaugas šalyje. Šių metų pradžioje prie asociacijos veiklos prisijungė Alytaus miesto vandentvarkos įmonė „Dzūkijos vandenys“. Pastaroji tapo ketvirtąja asociacijos nare. UAB „Dzūkijos vandenys“ užtikrina vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Alytaus mieste daugiau nei 28.000 klientų.

Be vadovavimo vandentvarkos asociacijai, E. Anulis ir toliau eis UAB „Vilniaus vandenys“ Veiklos administravimo ir atitikties tarnybos direktoriaus pareigas.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *