• 2023-06-05

Didžiausias šalies vandentvarkos įmones vienijanti Atsakingos vandentvarkos asociacija „Vandens jėga“ tapo Europos nacionalinių vandens paslaugų asociacijų federacijos (European Federation of National Associations of Water Services (EurEau)) nare. Tai beveik penkiasdešimt metų veikianti Europos šalių nacionalines vandentvarkos asociacijas vienijanti federacija, kuriai priklauso vandentvarkos asociacijos iš 37 Europos šalių.

„Pagrindinis šios tarptautinės federacijos šūkis yra „Water Matters“, kuris išvertus į lietuvių kalbą reiškia vandens reikalai arba vanduo svarbus. Šūkis atskleidžia, kad organizacija rūpinasi vandentvarkos įmonėms svarbiais dalykais ir kiekviename savo veiklos žingsnyje pabrėžia paties vandens svarbą. Į šią organizaciją priimamos tik asociacijos, kurios savo veiklą grindžia atsakomybe aplinkai ir visuomenei, dėl to stojant į EurEau įsipareigojama nuolat tiekti švarų vandenį ir saugiai grąžinti išvalytas nuotekas į gamtinę aplinką“, – apie EurEau pasakoja atsakingos vandentvarkos asociacijos „Vandens jėga“ vadovas Egidijus Anulis ir priduria, kad pagrindinis Europos nacionalinių vandens paslaugų asociacijų federacijos uždavinys – suburti vandentvarkininkus ir teikti bendrą EurEau narių poziciją dėl Europos Sąjungos (ES) teisės aktų tiek jų derinimo stadijoje, tiek ir juos priėmus.

Pasak E. Anulio, asociacija „Vandens jėga“ prisijungė prie EurEau veiklos dėl galimybės dalyvauti ES teisėkūros procese ir pirminėse direktyvų keitimo stadijose pareikšti pagrįstą ir vieningą poziciją dėl teisinio reguliavimo. Tai labai svarbu dėl to, kad vandentvarkos įmonės savo veikimo šalyje dažnai informaciją iš valstybės institucijų apie teisės aktų pakeitimus gauna per vėlai ir neturi pakankamai laiko pateikti išsamią ir pagrįstą nuomonę dėl teisinio reguliavimo.

„Vandentvarkos sektoriuje – pokyčių metas, jo įmonės susiduria su daugybe iššūkių ir reikalavimų. EurEau yra išskyrusi net 8 pagrindinius vandentvarkos sektoriaus iššūkius artimiausiam dešimtmečiui. Tai saugių ir patikimų vandentvarkos paslaugų teikimas 24/7, vandens, kaip gamtinio šaltinio, apsauga, ilgalaikio tvaraus finansavimo vandentvarkai užtikrinimas, žiedinės ekonomikos taikymas vandentvarkoje, perėjimas prie efektyviai išteklius naudojančių ir klimatui neutralių vandentvarkos paslaugų, inovacijų taikymas, tinklų valdymas greitai kintančioje aplinkoje ir vandentvarkos atsparumo stiprinimas. Visi šie iššūkiai yra suprantami ir didžiausioms Lietuvos vandentvarkos įmonėms, kurios siekia taikyti ir laikytis daug aukštesnių aplinkosauginių reikalavimų negu numatyta dokumentuose, todėl labai smagu prisijungti prie bendraminčių, dalintis savo idėjomis ir patirtimi, mokytis iš kitų“, – sako E. Anulis.

EurEau savo nariams yra sukūrusi inovacijų platformą, kurioje galima dalintis gerąja patirtimi ir pritaikytais pažangiais sprendimais vandentvarkoje. Kitiems nariams tai leidžia greičiau surasti tinkamus problemų sprendimus, nedaryti klaidų ir rasti tiesioginį ES finansavimą jų taikymui.

Asociacija „Vandens jėga“ ne tik prisijungė prie EurEau, bet nuo pirmųjų dienų aktyviai įsitraukė į veiklą – teikė pastabas Miesto nuotekų valymo direktyvos projektui, kuriame numatoma sugriežtinti reikalavimus išvalytoms nuotekoms, plačiau taikyti išplėstinės gamintojų atsakomybės principą (Extended Producer Responsibility), kuris kartu reiškia, kad pramonės subjektams teks didesnė atsakomybė už teršalus, išleidžiamus į vandentvarkos įmonių nuotekų tinklus. Be to, asociacijos „Vandens jėga“ valdybos narė Brigita Gudonė, kuri paskirta atstovauti Lietuvos vandentvarkos sektoriui EurEau, dalyvavo šios federacijos Generalinėje Asamblėjoje su teise balsuoti renkant naująjį prezidentą ir komitetų narius, taip pat pareikšti poziciją dėl Lietuvos vandentvarkai kylančių didžiausių iššūkių.

Atsakingos vandentvarkos asociaciją „Vandens jėga“ įsteigė trijų didžiausių šalies miestų vandentvarkos įmonės – „Vilniaus vandenys“, „Kauno vandenys“ ir „Klaipėdos vanduo“. Šios bendrovės aptarnauja daugiau nei 1 mln. 103 tūkst. gyventojų t. y. beveik 49 proc. visų gaunančių centralizuotas vandens tiekimo, nuotekų valymo paslaugas šalyje. Šių metų pradžioje prie asociacijos veiklos prisijungė Alytaus miesto vandentvarkos įmonė „Dzūkijos vandenys“. Pastaroji tapo ketvirtąja asociacijos nare. UAB „Dzūkijos vandenys“ užtikrina vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Alytaus mieste daugiau nei 28 000 klientų.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *