Apie mus

Asociacijos SIEKIS – LYDERYSTĖ vandentvarkoje.

Vandentvarkos sektoriuje būtini pokyčiai, aiški kryptis ir strategija nacionaliniu mastu. Tam siekiame suburti ir bendram tikslui sutelkti Lietuvos vandens tiekėjų įmones – lyderes, dirbančias skirtinguose šalies regionuose ir siekiančias pažangos, įgalinti jas veikti, vardan viso sektoriaus gerovės.

Asociacijos MISIJA:
– Generuoti nuolatinius pokyčius vandentvarkoje, sąlygojančius vandentvarkos sektoriaus pertvarkymą ir modernizavimą;
– Skatinti vandentvarkos įmones keistis – sistemiškai, technologiškai, vertybiškai;
– Suteikti vandentvarkos įmonėms efektyvius įrankius pokyčiams įgyvendinti (strateginius, korporatyvinius, konsultacinius, finansinius).
– Būti pilnateise Lietuvos vandentvarkos dalimi, kurti ateities vandentvarką.

Asociacijos VIZIJA: Įgalinta lyderystė – tvari ir atsakinga vandentvarka.

Asociacijos steigėjai:

UAB „Vilniaus vandenys“

 

UAB „Klaipėdos vanduo“